Akut fläskbrist i Europa

april 17, 2019

Bäste samarbetspartner

Prisavisering / Marknadsinformation angående Fläsk

Minskade bestånd och utslaktning på grund av svinpest i Kina har lett till att man i dagsläget saknar ca 138 miljoner grisar. För att mätta den inhemska marknaden köper Kina nu upp väldigt stora volymer av fläskdetaljer, främst fläsksida från Europa. Detta driver upp priserna på råvarumarknaden och vi blir dessvärre tvungna att justera priserna. Artiklar så som stekfläsk, bacon, fläskytterfilé och karré samt andra fläskdetaljer kommer att justeras.

2018 infördes även nya regler på grisuppfödning vilket har lett till ökade kostnader för bönderna.

Prisavisering / Marknadsinformation angående Nötkött

Brasilien har förtillfället strypt/minskat exporten på nötkött mot Europa. Detta på grund av brist och med avsikt av att styra upp priserna. Det kan i framtiden även påverka övriga nötköttspriser i Europa.

Med vänliga hälsningar

JR Kött