Kvalitet & miljö

Home » Om JR Kött och Seafood by JR » Kvalitet & miljö

Kvalitet & Miljö

I vårat kvalitetsarbete jobbar vi på att ständigt bli bättre . När du handlar från oss vi vill att du ska förvänta dig varor och tjänster som väl motsvarar dina krav på miljövänlighet, kvalitet och matsäkerhet.

Alla avvikelser, som t.ex. plockfel/ felpackning ser vi allvarligt på. Om något ändå händer så ser vi snabbt till att korrigera felet så att du blir nöjd. Vi internt analyserar felen och förebygger för att minska risken att problemet uppstår igen.

Som en viktig leverantör till många restauranger och storkök tar vi stort ansvar för matsäkerheten i vår del av varuflödeskedjan.

KRAV

Vi har valt att KRAV-Certifiera oss för att visa andra att vi är ett miljötänkande och praktiserande företag som tar ansvar och även vill påverka samt utbilda andra för att ta del i detta viktiga arbete.

Genom att välja våra kravmärkta och ekologiska produkter gör man skillnad nu och för kommande generationer och man stödjer ett hållbart fiske.

HACCP

Vi på JR Kött arbetar med HACCP, vilket är en metod för att spåra och hantera risker så att olika hälsofaror kan reduceras eller helt elimineras. Vi kontrollerar också att kyl- och frysvaror håller rätt temperaturer genom hela kedjan.

Transporter

Våra bilar klarar de miljökrav som ställs och bilparken förnyas kontinuerligt. Vi använder oss av samtransport så gott det går. I miljö/ekonomiaspekt försöker vi undvika att bilarna går tomma. Vid leveranser utanför Stockholm så använder vi oss av godkända transportbolag.

Alla våra lastbilar är försedda med temperaturmätare som kontinuerligt läser av temperaturen under transporten.