På JR Kött tar vi ansvar!

september 28, 2016

bild1-345-page-001

Vi på JR Kött har tagit ytterligare ett steg fram i vårt miljötänkande och kan med stolthet berätta för våra kunder att vi utöver våra befintliga certifikat KRAV, IP och EU-EKO har nu även blivit både MSC och ASC certifierade! Vilket innebär att vår verksamhet uppfyller de krav och regler från dessa organisationerna.

Vi arbetar ständigt med att förbättra oss och följa de riktlinjer som finns inom branschen. Vår målsättning är att aktivt arbeta med de miljökrav som ställs på oss och arbeta prestigelös för att lära oss av andra och låta nya idéer få verka fritt.  

MSC – Marine Stewardship Council

MSC driver ett välkänt och omfattande certifierings- och miljömärkningsprogram med målet att främja hållbara fiskemetoder och bidra till levande hav.. Miljömärket visar att fisken kommer från livskraftiga bestånd och har fångats med minimal inverkan på havsmiljön. MSC sätter två standarder: en miljöstandard för ett hållbart fiske och en spårbarhetsstandard. De två standarderna definierar de krav som yrkesfisken måste uppnå för att certifieras som hållbara och som företag måste klara för att få sälja MSC-märkta produkter.

Mer information om MSC:

http://www.msc.org/sv

ASC – Aquaculture Stewardship Council

ASC grundades 2010 och är en internationell hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter. Aquaculture Stewardship Council är ett certifierings- och märkningsprogram för vattenbruksprodukter som garanterar att produkterna är producerade på ett miljömässigt och social hållbart sätt. ASC-certifieringen omfattar bland annat:

  • bevarande av naturlig miljö och biodiversitet
  • bevarande av vattenresurser
  • ansvarsfull användning av djurfoder och andra resurser
  • djurhälsa (t.ex. ingen onödig användning av antibiotika och kemikalier)
  • socialt ansvarstagande (t.ex. inget barnarbete, hälsa och säkerhet för anställda)

Mer information om ASC:

http://www.asc-aqua.org