Viktig information till våra kunder!

september 17, 2018

Den 1 januari 2019 träder det en EU förordning i kraft som berör många aktörer i vår bransch.

Den nya förordningen innebär att all försäljning av EU-fisk måste vara spårbar från det att den blir fiskad ur havet tills den blir levererad till slutkunden. Spårbarheten i sig innebär att inköp och försäljning måste rapporteras inom 24 timmar till myndigheten Hav och Vatten. Detta kräver en stor investering i IT-miljön och en omfattande komplettering av hela vårt lagersystem.   

Detta arbete har pågått hos oss sedan flera månader tillbaka och vi har nu kommit till slutfasen.

Vi är därför tvungen att stänga ner vårt IT system helt från fredag den 28 september till söndag 30/9.

För Er som kund innebär det att ni, för att få leverans under fredagen den 28/9, måste ha lagt er beställning senast klockan 07:00! Därefter har vi ingen möjlighet att administrera några utleveranser.

Under fredagen tar vi emot beställningar för nästa vecka på telefon med blädderblock/ penna och med reservation för att artiklar kan vara slut eller inte tillgängliga på måndag morgon.

Vi vill redan nu varsla om att det kan förekomma driftstörningar även under början av 1: a veckan i oktober tills det nya rutinerna är på plats. Vi gör allt i vår makt för att få ut leveranser som vanligt på måndagen men förseningar kan förekomma.

En del branschkollegor väljer att hoppa av fiskförsäljningen pga. investeringskraven och regelverket. Vi har istället valt att satsa fullt för att även i framtid kunna leverera hög kvalitet av spårbar råvara till era verksamheter.